KALİTE & ÇEVRE & MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKASI

KOŞULSUZ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İÇİN

 • İlk hedefimiz olan müşteri memnuniyetini; müşteri şikayeti takibi verimliliğini ve çevre kirliliğini önleme duyarlılığı sağlayarak arttırmaktır.
 • YATPA A.Ş. yasal mevzuata ve ürün standartlarına uygun, hızlı hizmet ve zamanında teslimat ile güvenle kullanılabilir mobilya ürünleri üretir.
 • En uygun maliyet avantajı ile birlikte tüketicinin ödediği ücretin karşılığını verir.
 • "Kendini yansıt" ilkesi ile yenilikçi, her yaş grubuna hitap eden ve trend yaratacak niteliklere sahip kaliteli ürünler sunar.
 • Kalite, Çevre Yönetim, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Müşteri Memnuniyeti Sistemleri'nin etkinliğinin sürekli olarak iyileştirilmesini tedarikçilerin ve çalışanların katkılarıyla sağlamayı taahhüt eder.

KURULUŞUMUZUN BAŞARISI VE DEVAMLILIĞI İÇİN

 • Global marka olma ve pazar payının arttırılması stratejisi doğrultusunda ürün kalitesini ve proses kontrolünü geliştirmek için süreç hedeflerini tanımlar, uygular ve geliştirir.
 • Üretim ve diğer faaliyetlerde sürekli iyileştirmek, biyolojik çeşitliliğin ve ekosistemin korunmasına katkı sağlamak, yasal ve diğer şartlara ve mevzuata tam uygunluk, uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve çevre kirliliğin önlenmesi, doğal kaynakların etkin kullanılması ve gelecek nesillerimize yaşanabilir bir çevre ve kullanılabilir doğal kaynak bırakmak; şirket yönetiminin bir önceliği olup tüm çalışanların sorumluluğundadır.
 • Sağlık&Güvenlik&Çevre performansında sürekli iyileşmeyi sağlamak için hedefler oluşturur ve periyodik olarak gözden geçirilir.
 • Sağlık, güvenlik ve çevre çalışmaları şirket faaliyetlerinin bütünleşik bir parçası olarak sürdürülür.

ÇALIŞANLARIN GELİŞİMİ İÇİN

 • Çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi ve taşeronlarımızı ürün kalitesi ve çevrenin korunması ve iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinçlendirmek amacıyla eğitim faaliyetleri düzenler.
 • Liderleri aracılığıyla, tüm çalışanları ve çalışan temsilcilerini işle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanmasına yönelik risk temelli düşünme ve süreç bazlı yaklaşıma teşvik eder ve İSG çalışmalarına dahil eder, belirlenen riskleri azaltmayı ve tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve risk ve fırsatları değerlendirerek sürdürülebilir İş Sağlığı ve Güvenliği bilincini üst düzeye çekmeyi taahhüt eder.
 • Yenilikçi ve üretici yaklaşımları cesaretlendirir.
 • Yönetim Ekibi bu bilinci artırmak ve organizasyona yaymakla sorumludur.

TÜM BU AMAÇLAR DOĞRULTUSUNDA

 • Hedefimiz, Müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin uzun vadeli bağlılığını arttırmak,
 • Yaptığımız işi ilk seferinde ve her seferinde doğru yapmak,
 • Daima müşteri istek ve görüşlerini esas almak,
 • Gelişen ve güncel teknolojiyi takip etmek,
 • Tüm çalışanları çevre konusunda bilinçlendirerek, çevreye karşı saygılı olmalarını sağlamaktır.