Hesabım Kapat
Hesabım
Şifremi Unuttum
Sepetim
Sepetim Kapat
Sepetim

Kullanım Koşulları

Sitemizi ziyaret eden kullanıcılar aşağıdaki koşulları, yazılanlarla sınırlı olmamak şartıyla tüm maksat ve halin icabı ile kabul etmiş sayılacaktır.

Alfemo.com.tr web sitesinin sahibi Alfemo’dur. www.alfemo.com.tr sitesinde yer alan tüm bilgi, yorum, tablo ve öneriler ile linkler ile yapılan tüm yönlendirmeler kullanıcıya bilgi vermek amacını taşımaktadır.
Alfemo, web sitesindeki bilgilerin mevcut durumu yansıtması için makul olan tüm gayreti gösterir. Sitede yer alan bilgilerin düzeltilmesi ile ilgili olarak; Alfemo önceden haber vermeksizin, istediği zaman sitedeki bilgilerin revizesi, güncellenmesi, değiştirilmesi, düzeltilmesi ve çıkarılması gibi işlemlerde tek yetkili olup bu konuda tüm haklara sahiptir.
Bu sitede kullanılan bazı ifadeler ileriye dönük olarak hazırlanmış olabileceğinden çeşitli risk ve belirsizlikler içermesi mümkündür. Muhtelif nedenlerden dolayı gerçek sonuç ve gelişmeler, bu ifadelerde belirtilen ya da ima edilenlerden somut bir şekilde farklı olabilir.

Kullanıcılar bilgi ve dokümanları sadece bilgi edinmek amacıyla kullanabilir. Burada mevcut olan bilgiler Alfemo’nun önceden yazılı izni alınmaksızın kısmen veya tamamen kopya edilemez, dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, alt lisansla kullandırılamaz, değiştirilemez, ileride kullanılmak üzere saklanamaz, hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz veya kullandırılamaz. Bu siteye erişim serbest ve anonimdir.

Bu sitede yer alan herhangi bir bilgiyi, herhangi bir şekilde tahrif etmek; her türlü cezai hukuki takibata neden olacaktır.

Alfemo bu web sitesinde yayınlanmış bilgiler ya da bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden veya siteye ulaşılamamasından doğan ve doğacak zarar ve/veya kayıplardan dolayı hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. Bu web sitesinin yayınlanması, hiç bir kişi ve/veya kuruluşa herhangi bir konuda, herhangi bir taahhüt içermemektedir. Sitede yer alan bilgiler ışığında verilecek her türlü kararla ile ilgili tüm sorumluluk, bu siteyi ziyaret eden kişiye aittir.

Alfemo web sitesine veya bu siteden bağlantı yapılarak ulaşılan herhangi bir web sitesine girilmesi veya bunların kullanımından doğabilecek doğrudan veya dolaylı kayıp veya zararlardan Alfemo sorumlu tutulamaz.

Sitede yer alan bilgilerin çeşitli nedenlerle doğruluk içerecek şekilde güncelleşmemesi; revizede gecikme, sitede olması muhtemel bir yanlışlık veya eksiklikten ya da değişiklikten ötürü Alfemo’ ya hiç bir nam altında sorumluluk yüklenemez. Güncellemeye ilişkin tarih bulunması, belirtilen hususlar aksine Alfemo’ yu hiçbir şekilde yükümlülük altına sokmaz.

Bu sitede bulunan bilgi veya ifadelerin (tasarımlar, resimler, logo v.b. gibi) telif hakkı Alfemo’ya aittir. Alfemo’ nun yazılı izni olmaksızın kullanılamaz. Site ve içeriğindeki bilgilerin kullanımından doğabilecek ihtilaflarda, Türkçe Yasal Uyarı metni esas alınacak olup, böyle bir durumda Alfemo her türlü hukuki haklarını kullanacağını taahhüt eder.